Tjänst Placeringsort Sista ansökningsdag
ILS-kunnig ingenjör/projektledare inom försvarsområdet Arlanda 2018-04-15, löpande urval
projektledare inom el- och energidistribution Norrköping 2018-04-30
Projektörer till Göteborg Göteborg 2018-04-10
Radioprojektörer Sverige, Stockholm Löpande
IP/Fibertekniker till Helsingborg Helsingborg Löpande Urval
Fibertekniker Uddevalla Uddevalla 2018-04-06
Produktionsledare till Aviation Arlanda 2018-03-31, löpande urval
Servicetekniker Flygplats Arlanda 2018-03-31, löpande urval
Linjemontör till stolp- och luftlinejeverksamhet! Stockholm 2018-03-04
Fiber-/kabeltekniker Göteborg/Varberg/Kungsbacka löpande urval
4-6 Tekniker för teknik i lokaltrafiken Stockholm 2018-03-30